Wprowadź nr konta na temat, którego szukasz informacji.

Polska (PL) - format numeru konta NN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN (N – cyfra, A – litera, X – litera lub cyfra).

Tutaj możesz dowiedzieć się, jaki to bank na podstawie wprowadzonego numeru konta (dotyczy polskich banków).
Dodatkowo przeprowadzana jest walidacja poprawności nr konta dla polskich i zagranicznych rachunków bankowych.